Samtliga system i kroppen behöver fungera optimalt i samverkan. Samtliga muskler i relation till vardera muskel, led, skelett, blodkärl, organ, körtel, nervsystem. Varje del i optimal relation till allting annat.

Rör dig enligt kroppens förutsättningar
Anpassa intensitet till kroppen
Mjuka upp muskler och leder
Fokusera på korrekt hållning
Öka intensiteten lite i taget
Genomför övningar korrekt
Behandla kroppen väl
Rör dig ergonomiskt
Värm upp ordentligt
Tänk på vad du gör
Känn musklerna
Stretcha
Närvara
Andas
Vila

Hållning

Simma
Åla
Kräla
Kravla
Krypa
Hoppa
Upprätt fyrfotagång
Hukad fyrfotagång
Hukad gång
Springa
Sprinta
Klättra
Lyfta
Dra
Stå